Øster Snede Vandværk er et veldrevet vandværk, som må forventes, efter en omlægning af pumpestrategien, at kunne levere tilstrækkeligt og rent vand til forbrugerne i forsyningsområdet i lang tid fremover.

Vandværkets indvindingstilladelse på 46.000 m3 udnytter i dag grundvandsressourcen med ca. 50 % af den årlige grundvandsdannelse.

Vandkvaliteten er i orden uden spor af miljøfremmede stoffer tilført fra overfladen. En del af Øster Snede ligger inde i indvindingsoplandet, men pga. et tykt lerlag udgør byen ingen risiko for grundvandet.

Vandværkets boringer er udført i perioden fra 1961 til 2018. Vandkvaliteten viser ikke tegn på stoffer tilført fra overfladen, hvilket indikerer, at boringerne er udført korrekt.